Ważne daty dotyczące postępowania rekrutacyjnego 2018/2019

 

  1. od 14.05.2018r. do 30.05.2018r. (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,

  2. od 22.06.2018r. – do 25.06.2018r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  3. 11.07.2018r. (godz. 10.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

  4. do 19.07.2018r. (do godz. 12.00) – złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu (tylko w technikum),

  5. 20.07.2018r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przyjętych kandydatów.

 

 


 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH  LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

 

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

od 1 sierpnia 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

2.

 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

 

 

od 15 czerwca 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

3.

 

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

nie dotyczy

 

4.

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[1]

 

do 26 czerwca 2018 r.

 

 

do 9 sierpnia 2018 r.

 

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

 

 

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

 

 

6.

 

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,

w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 12 lipca 2018 r.

 

 

do 27 sierpnia 2018 r.

 

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

 

8.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

 

 

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

 [1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Publiczne Technikum nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014”.

 

 

 

 

Free business joomla templates

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Informacje o cookie.

Akceptuje cookie na stronie.

EU Cookie Directive Module Information