Załącznik nr 2

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 maja 2017 r.
do 9 czerwca 2017 r. godz. 15.00

 

 

 

 od 24 lipca 2017 r.
do 27 lipca 2017 r.
godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

 

od 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

do 2 sierpnia 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych


12 lipca 2017 r.
godz. 10.00

 
17 sierpnia 2017r.
godz. 10.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 do 13 lipca 2017 r.

 

 do 18 sierpnia 2017 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

 

 

 

 do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


 21 lipca 2017 r.

godz. 13.00


 29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 
21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

 
29 sierpnia 2017 r.

go godz. 15.00

 

Czas Zawodowców BIS

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Publiczne Technikum nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014”.

 

 

 

 

Free business joomla templates

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Informacje o cookie.

Akceptuje cookie na stronie.

EU Cookie Directive Module Information